Hallgatóknak

Hallgatókat érintő fontosabb tudnivalók az Informatikai Szabályzat alapján

3. § Elektronikus levelezés (e-mail)

(2) Az e-mail címeket a Kari Informatikai Központok adják ki. A Kari Informatikai Központok elvégzik a címek nyilvántartását, karbantartását. Lehetővé teszik ezen címek elérhetőségét az egyetemi honlapon. Az Egyetem központi Szervezeti Egységeinek a nyilvántartását az EIK végzi.

4. § Honlap alapú World Wide Web (www)

(8) A honlap szervezeti egységgel kapcsolatos tartalmát a Szervezeti Egység vezetője által írásban megbízott személy szerkeszti, tartja karban. A Szervezeti Egység vezetője (illetve az általa írásban megbízott személy) felel az egyetemi honlapon tárolt ? a szervezeti egységet érintő - információkért, az ott tárolt adatbázisok tartalmáért. Amennyiben egyes információk érvényüket vesztették, köteles az információkért felelős személy azokat (néhány napon belül) az összes hivatkozással és segédállománnyal együtt törölni.

6. § Hálózati erőforrások használata

(4) Minden e-mail címmel, azaz azonosítóval rendelkező felhasználó:

a) leveleket küldhet, fogadhat;

b) a szerveren az azonosító név alatti tárterületen dolgozhat;

c) honlapját az alapértelmezett ?public_html? alkönyvtárban elhelyezheti;

d) használhatja a szerveren futó szoftvereket;

e) azonosítója az egyetemi közalkalmazotti jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony időtartama alatt érvényes.

(5) A felhasználónak a hálózat biztonsága és a saját adatainak védelme érdekében a többfelhasználós rendszereken használt erőforrásait (fájljait, leveleit, adatbázisait) védeni kell az illetéktelen felhasználóktól.

a) A hálózati jelszavakat úgy célszerű megválasztani, hogy azokat ne lehessen kitalálni (a jelszó nem lehet nyelvhelyesen leírt, értelmes szó vagy nem kötődhet a felhasználó személyéhez);

b) A jelszavakat nem szabad mások tudomására hozni;

c) A jelszavakat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni;

d) A hálózatba beléptetett terminált, munkaállomást nem szabad kilépés nélkül elhagyni;

e) A felhasználónak tilos más felhasználók erőforrásait illetéktelenül használni;

f) Tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más felhasználók jelszavainak megszerzése;

g) Tilos a rendszer, és más felhasználók adatait, fájljait ? engedély nélkül - másolni, törölni vagy módosítani.

(6) Tilos az informatikai infrastruktúra etikátlan használata, azaz

a) más felhasználókat a munkában üzenetekkel, levelekkel vagy más módon zavarni;

b) más adatait, például leveleit megnézni, elolvasni;

c) az informatikai infrastruktúra erőforrásainak nagymértékű terhelése (nagy méretű fájl vagy egyéb adathalmaz hálózaton való átjuttatását, letöltését lehetőleg munkaidőn kívül kell elvégezni).

(7) A hallgatók azonosítóját szemeszterenként kell meghosszabbítani, az azonosítóval járó szolgáltatásokért (e-mail cím kiadás, nyilvántartás, karbantartás, saját tárterület biztosítása, mentése, felhasználói támogatás) a Kari Informatikai Központ szemeszterenként díjat számolhat fel.

9. § Egyetemi gerinchálózat

(4) A NyME hálózatának aktív eszközeit az EIK, illetve a Kari Informatikai Központok tartják karban. Az aktív eszközökhöz hozzányúlni, azokat feszültségmentesíteni, újraindítani, vagy hálózati csatlakozásokat megbontani csak a Kari Informatikai Központok által megbízott személyek jogosultak.

(5) Tilos az egyetemi gerinchálózatra történő közvetlen rácsatlakozás.

10. § Szervezeti egységek helyi hálózata

(3) Tilos a kábelezést a fali csatlakozónál megbontani, és közvetlenül a kábelre gépet csatlakoztatni. A fali csatlakozó és a számítógép között lengőkábelt kell használni.

(4) A hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges címek felett a Kari Informatikai Központ rendelkezik. Tilos önkényesen címeket megadni, vagy megváltoztatni. Szükség esetén a Kari Informatikai Központ jogosult a már kiadott címek visszavonására vagy megváltoztatására.

(6) Az egyetemi hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében tilos az egyetemi gerinchálózatra, a szervezet helyi hálózatára bármilyen hálózati eszközt rákötni az EIK, illetve a Kari Informatikai Központ írásos engedélye nélkül. Amennyiben a Szervezeti Egység engedélyt kapott a hálózati eszköz elhelyezésére, minden a hálózaton keresztül a Szervezeti Egység által működtetett szolgáltatást csak az EIK, illetve a Kari Informatikai Központok engedélyével folytathat.

Elérhetőség

EGYETEMI INFORMATIKAI OSZTÁLY
“B” ÉPÜLET (Földszint jobbra, folyosó vége)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: (00 36) 99/518-770
e-mail: eik@uni-sopron.hu

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
“GT” ÉPÜLETE (Földszint, jobbra)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel:(00 36) 99/518-293
e-mail: szolgaltato@uni-sopron.hu

Informatikai Szolgáltató Központ nyitvatartása

hétfő-csütörtök: 900 - 1430

péntek, szombat, vasárnap: zárva