Az Informatikai Osztály feladatai

A Soproni Egyetemen központi szervezeti egységként működik az Egyetemi Informatikai Osztály(továbbiakban EIK).

 

Az Egyetemi Informatikai Osztály adatai

(1) Elnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ (NymE EIK)

(2) Elnevezésének nemzetközi kapcsolatokban használt idegen nyelvű változatai:

angol: CENTRE OF INFORMATICS UNIVERSITY OF WEST HUNGARY HUNGARY

német: ZENTRUM FÜR INFORMATIK DER WESTUNGARISCHEN UNIVERSITÄT UNGARN

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ez a melléklet meghatározza az Egyetemi Informatikai Központ feladatait.

 

Az Egyetemi Informatikai Osztály fenntartása és felügyelete

(1) Az Egyetemi Informatikai Központ (EIK) a Nyugat-magyarországi Egyetem önálló funkcionális szervezeti egysége, keretgazdálkodási egység.

(2) Az EIK felügyeletét a tudományos és külügyi rektorhelyettes látja el.

(3) Az EIK működéséhez és a folyamatos fejlesztéshez szükséges működési feltételeket (elhelyezés, létszám, továbbképzés, üzemeltetés, anyagi és technikai fejlesztés) az Egyetem a központi költségvetéséből biztosítja.

 

Az Egyetemi Informatikai Osztály feladatai

(1) Az EIK ellátja az informatikai infrastruktúrával, rendszerekkel, alkalmazásokkal, üzemeltetéssel, ezek fejlesztésével kapcsolatos feladatait.

(2) Szervezi, összehangolja és irányítja szakmai szempontból az intézményen belüli informatikai fejlesztéseket, beszerzéseket. Egyetemi szintű informatikát is érintő fejlesztések, pályázatok, beruházások, kivitelezés során a szervezeti egység vezetők kötelesek az EIK szakmai véleményét kikérni.

(3) Szervezi, üzemelteti és fejleszti az Egyetem egészére kiterjedő egységes – azonos technikai színvonalon működő - egyetemi hálózatot, informatikai infrastruktúrát, azaz az NYMENET- et.

Az NYMENET az Egyetem számítógépes hálózata. Az NYMENET több városra kiterjedő, egy egységet alkotó egyetemi informatikai hálózat. Az NYMENET-et az EIK üzemelteti és fejleszti. Az NYMENET részét képezik a következők (lásd: Informatikai Szabályzat):

(a) Passzív adatátviteli vonalak, optikai és hagyományos összeköttetések, hálózati aktív elemek.

(b) Minden hálózatra kötött számítógépes munkahely (PC, munkaállomás, terminál, hálózati nyomtató) és szerver függetlenül attól, hogy az mely egyetemi egység tulajdonában vagy használatában van.

(c) Szoftverek, operációs rendszerek, védelmi programok, kiszolgáló-szerver programok, hálózati felügyeleti programok.

(4) Biztosítja az Egyetem oktatói, kutatói, más foglalkoztatottjai és hallgatói számára az elektronikusan tárolt információk, programok mind szélesebb körű elérését, és az Egyetemen létrehozott központosított, egységes adatbázisok, programrendszerek és az Egyetem honlapján tárolt információk használatát.

(5) Kidolgozza az NYMENET fejlesztési tervét. Biztosítja - pályázatok útján, és más módon - az összehangolt fejlesztést.

(6) Kidolgozza az Egyetem Informatikai Stratégiáját.

(7) Üzemelteti az Egyetem központi feladatokat (vezetési, gazdasági, személyzeti, tanulmányi, oktatói, stb.) ellátó programjait, adatbázisrendszereket.

(8) Rendszergazda feladatkört lát el a karokon, illetve az Egyetem központi szervezeti egységeinél.

(9) Ellátja a jogszabályokból, irányelvekből és állásfoglalásokból reá háruló feladatokat, valamint gondoskodik a központi feladatok, fejlesztési célkitűzések megismertetéséről, összehangolásáról, megvalósításukat támogatja.

 

Az Egyetemi Informatikai Osztály szervezeti felépítése

(1) Egyetemi Informatikai Központ munkáját osztály, csoport szervezeti egységekben látja el. Az osztály nem önálló szervezeti egység, vezetését koordinátor látja le. A csoport nem önálló szervezeti egység, élén csoportvezető áll. A koordinátor és a csoportvezető szakmai irányítói jogkörrel rendelkezik.

(2) Alkalmazási Rendszerek Osztálya vezetési, gazdasági, üzemeltetési, tanulmányi, oktatási rendszerek központi üzemeltetését látja el.

(a) Gazdasági Csoport az egyetem gazdasági, ügyviteli, személyzeti, egyéb vezetési feladataihoz kapcsolódó informatikai rendszereket üzemeltet, ezek hátterét biztosítja.

(b) Tanulmányi Csoport az egyetem tanulmányi rendszerét ellátó informatikai rendszereket üzemelteti. Informatikai háttérrel biztosítja az adatok és statisztikák szolgáltatását az Egyetem vezetése részére.

(c) Tartalomszolgáltatási Csoport biztosítja a szükséges eLearning és podcast rendszereket, ezáltal központilag kiszolgálja az Egyetem oktatóit, hallgatóit, érdeklődőket digitális oktatási, szakmai anyagokkal.

(3) Hálózati Rendszerek Osztálya az NYMENET infrastruktúrájának hálózattal kapcsolatos fejlesztéseit és a hálózatos megoldásokkal kapcsolatos informatikai rendszerek központi üzemeltetetését látja el. Feladata továbbá az NYMENET hálózatra épülő telekommunikációs szolgáltatások biztosítása.

(4) Rendszerüzemeltetési Osztály biztosítja az NYMENET szervereinek, munkaállomásainak és a hozzá kapcsolódó perifériák működését.Ide értendő a szerverterem fejlesztése, üzemeltetése, felügyelete.

Feladata az aktuális és tárolt adatok, szoftverek védelme, a NYMENET eszközparkjának vagyonvédelme és tűzvédelme.

Az EIK informatikai beruházásait tervezi, kivitelezi, pályázatokhoz adatokat, terveket szolgáltat.

Felügyeli, szervezi, ellenőrzi a karokat, szervezeti egységeket kiszolgáló Informatikai Csoportok munkáját.

Informatikai csoport látja el a karon jelentkező rendszermérnöki feladatokat. Ide értendők az EIK által üzemeltetett szoftverek használatának segítése a felhasználók irányában.

Az Informatikai Csoport dolgozói az EIK munkatársai, munkáltatójuk az EIK. A csoportvezető felelős az NYMENET kart érintő infrastruktúráért, annak működéséért, a kart kiszolgáló rendszergazdák munkájáért.

Városonként egy Informatikai Csoport áll rendelkezésre, elnevezéseik:

(a) Informatikai Csoport - AK, az Apáczai Csere János Karon.

(b) InformatikaiCsoport-MÉK, a Mezőgazdaság-ésÉlelmiszertudományiKaron.

(c) Informatikai Csoport - SEK, a Savaria Egyetemi Központnál.

(d) InformatikaiCsoport-SOP, a Soproni Karoknál.

Az Informatikai Csoport munkatársai az EIK igazgatójának felkérésére részt vesznek minden olyan feladatban, amelyek az egyetemi informatikai infrastruktúrával, azaz az NYMENET-tel, annak fejlesztésével összefüggésbe hozhatók. Ellátnak olyan feladatokat is, amelyek a Kar speciális helyzetéből adódnak.

- pályázatok, fejlesztési, stratégiai tervek kialakításában, beruházások felügyeletében.

- gazdasági, tanulmányi, tartalomszolgáltatási feladatok kidolgozásában, annak kari alkalmazását segítik.

- hálózati, levelezési, telekommunikációs rendszerek fejlesztésében, kari igények kiszolgálásában.

 

Az Egyetemi Informatikai Osztály működési feltételei

A korszerűen szervezett munka végzéséhez szükséges legfontosabb működési feltételek a következők:

(1) Az EIK üzemeltetését, folyamatos fejlesztését biztosító költségvetési előirányzat,

(2) Az informatikai infrastruktúra elhelyezéséhez, megőrzéséhez és használhatóságának biztosításához megfelelő helyiségek és felszerelések,

(3) Elegendő számú és megfelelő szakképzettségű személyzet, ill. elhelyezésükhöz megfelelő munkaszobák, munkaeszközök,

(4) Korszerű szerszámok, számítógépek, számítógépes programok, hálózati eszközök,

(5) Az informatikusok folyamatos szakmai képzése.

Elérhetőség

EGYETEMI INFORMATIKAI OSZTÁLY
“B” ÉPÜLET (Földszint jobbra, folyosó vége)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: (00 36) 99/518-770
e-mail: eik@uni-sopron.hu

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
“GT” ÉPÜLETE (Földszint, jobbra)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel:(00 36) 99/518-293
e-mail: szolgaltato@uni-sopron.hu

Informatikai Szolgáltató Központ nyitvatartása

hétfő-csütörtök: 900 - 1430

péntek, szombat, vasárnap: zárva