Az Egyetemi Informatikai Központ vezetése

(1) Az EIK élén az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint kinevezett igazgató áll.

(2) Az EIK vezetője tanácskozási joggal tagja a Szenátusnak.

(3) Az igazgató a jogszabályokban, az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a jelen Ügyrendben meghatározottak szerint vezeti az EIK-et, és felelősséggel tartozik annak egész működéséért.

(4) Az EIK igazgatója a tudományos és külügyi rektorhelyettessel egyeztetve ellátja informatikai kérdésekben az Egyetem képviseletét.

(5) Az igazgató az EIK munkáltatói jogkörű vezetője.

(6) Az igazgató feladatai

(a) hatáskörén belül biztosítja az EIK működéséhez szükséges feltételeket,
(b) kidolgozza és végrehajtja az EIK éves munkatervét és távlati fejlesztési tervét,
(c) gondoskodik az EIK költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a gazdálkodás rendjéről, valamint a rábízott állami vagyon megóvásáról és az állomány védelméről,
(d) előmozdítja és támogatja az EIK dolgozóinak szakmai képzését, továbbképzését,
(e) gondoskodik a munka-, a baleset- és egészségvédelemre, továbbá a tűzrendészetre vonatkozó szabályok, rendelkezések megtartásáról,
(f) informatikai ügyekben tanácsadási és képviseleti feladatokat lát el,
(g) Széleskörű hazai, illetve külföldi kapcsolatok kiépítésével, tapasztalatszerzéssel elősegíti az Egyetem informatikai infrastruktúrájának nemzetközi szinten tartását, az Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét.

Elérhetőség

EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT
“B” ÉPÜLET (Földszint jobbra, folyosó vége)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: (00 36) 99/518-770
e-mail: eik@uni-sopron.hu

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
“GT” ÉPÜLETE (Földszint, jobbra)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel:(00 36) 99/518-293
e-mail: szolgaltato@uni-sopron.hu

Informatikai Szolgáltató Központ nyitvatartása

hétfő-csütörtök: 900 - 1430

péntek, szombat, vasárnap: zárva