Az Egyetemi Informatikai Osztály feladatai

(1) Az Egyetemi Informatikai Osztály - továbbiakban EIO - ellátja az informatikai infrastruktúrával, rendszerekkel, alkalmazásokkal, üzemeltetéssel, ezek fejlesztésével kapcsolatos feladatait.

(2) Szervezi, összehangolja és irányítja szakmai szempontból az intézményen belüli informatikai fejlesztéseket, beszerzéseket. Egyetemi szintű informatikát is érintő fejlesztések, pályázatok, beruházások, kivitelezés során a szervezeti egység vezetők kötelesek az EIO szakmai véleményét kikérni.

(3) Szervezi, üzemelteti és fejleszti az Egyetem egészére kiterjedő egységes – azonos technikai színvonalon működő - egyetemi hálózatot, informatikai infrastruktúrát, azaz az NYMENET- et.
Az NYMENET az Egyetem számítógépes hálózata. Az NYMENET több városra kiterjedő, egy egységet alkotó egyetemi informatikai hálózat. Az NYMENET-et az EIO üzemelteti és fejleszti. Az NYMENET részét képezik a következők (lásd: Informatikai Szabályzat):

(a) Passzív adatátviteli vonalak, optikai és hagyományos összeköttetések, hálózati aktív elemek.
(b) Minden hálózatra kötött számítógépes munkahely (PC, munkaállomás, terminál, hálózati nyomtató) és szerver függetlenül attól, hogy az mely egyetemi egység tulajdonában vagy használatában van.
(c) Szoftverek, operációs rendszerek, védelmi programok, kiszolgáló-szerver programok, hálózati felügyeleti programok.

(4) Biztosítja az Egyetem oktatói, kutatói, más foglalkoztatottjai és hallgatói számára az elektronikusan tárolt információk, programok mind szélesebb körű elérését, és az Egyetemen létrehozott központosított, egységes adatbázisok, programrendszerek és az Egyetem honlapján tárolt információk használatát.

(5) Kidolgozza az NYMENET fejlesztési tervét. Biztosítja - pályázatok útján, és más módon - az összehangolt fejlesztést.

(6) Kidolgozza az Egyetem Informatikai Stratégiáját.

(7) Üzemelteti az Egyetem központi feladatokat (vezetési, gazdasági, személyzeti, tanulmányi, oktatói, stb.) ellátó programjait, adatbázisrendszereket.

(8) Rendszergazda feladatkört lát el a karokon, illetve az Egyetem központi szervezeti egységeinél.

(9) Ellátja a jogszabályokból, irányelvekből és állásfoglalásokból reá háruló feladatokat, valamint gondoskodik a központi feladatok, fejlesztési célkitűzések megismertetéséről, összehangolásáról, megvalósításukat támogatja.

Elérhetőség

EGYETEMI INFORMATIKAI OSZTÁLY
“B” ÉPÜLET (Földszint jobbra, folyosó vége)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: (00 36) 99/518-770
e-mail: eik@uni-sopron.hu

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
“GT” ÉPÜLETE (Földszint, jobbra)
Sopron Bajcsy-Zs. u. 9.
Tel:(00 36) 99/518-293
e-mail: szolgaltato@uni-sopron.hu

Informatikai Szolgáltató Központ nyitvatartása

hétfő-csütörtök: 900 - 1430

péntek, szombat, vasárnap: zárva